W88 hoàn trả thể thao hàng ngày lên đến 0,5%

Thời gian khuyến mãi còn 19 ngày 18 giờ 35 phút 15 giâyĐăng ký ngay

Đặt cược tại nhà cái w88 chưa bao giờ lại thú vị đến vậy. Tận hưởng ngay hoàn trả hàng ngày tại Thể thao. Không giới hạn tiền hoàn trả và không cần cược lại!

w88 hoàn trả thể thao hàng ngày lên đến 0,5%

Thể lệ khuyến mãi

1. Khuyến mãi bắt đầu từ 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59

2. Dựa vào tổng tiền cược hợp lệ tại A-thể thao, E-thể thao, X-thể thao trong thời gian diễn ra khuyến mãi, tất cả các thành viên đang hoạt động sẽ tự động được nhận hoàn trả hàng ngày

3. Tiền hoàn trả tối thiểu: 10 VND và KHÔNG GIỚI HẠN số tiền nhận hoàn trả

4. Tiền hoàn trả KHÔNG CẦN CƯỢC LẠI

Điều kiện và điều khoản

1. Thành viên nhận hoàn trả Thể Thao dựa trên tổng tiền cược hợp lệ trong thời gian khuyến mãi

  • Tổng tiền cược hợp lệ tại A/X sẽ nhận hoàn trả hàng ngày theo bảng sau:
CẤP BẬC MỨC HOÀN TRẢ
Thành viên thường 0.20%
VIP Xanh 0.25%
VIP Vàng 0.30%
VIP Bạch Kim 0.40%
VIP Kim Cương 0.50%
  • Tổng tiền cược hợp lệ tại E-thể thao sẽ nhận hoàn trả hàng ngày theo bảng sau:
CẤP BẬC MỨC HOÀN TRẢ
Thành viên thường / VIP Xanh / VIP Vàng 0.30%
VIP Bạch Kim 0.40%
VIP Kim Cương 0.50%
  • C-Thể Thao sẽ giữ nguyên mức hoàn trả là 0,2%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên, cược kiểu HK tỷ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odd dưới 0.5; Indo odd dưới -2.00; US odd dưới -200 và Dec odd dưới 1.50) và trò Đua Ngựa sẽ không được tính cho khuyến mãi này.

3. Tiền hoàn trả được tính dựa trên tất cả các vé cược hợp lệ thanh toán 48 giờ trước đó

4. Thành viên không cần nhấp đăng kí khuyến mãi này. Tiền hoàn trả sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản chính của thành viên

5. Khuyến mãi này không áp dụng chung với các khuyến mãi thành viên mới và khuyến mãi thưởng nạp lại

6. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng

Link mới nhất