Cược miễn phí 5đ cược 1x tại nhà cái KTO

Thời gian khuyến mãi còn 20 ngày 2 giờ 0 phút 21 giâyĐăng ký ngay

cược miễn phí 5đ cược 1x tại nhà cái kto

Nội Dung Khuyến Mãi

Thời gian khuyến mãi: từ 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59.

Điều kiện tham gia khuyến mãi: thành viên đã đăng ký kto, lần đầu tiên và duy nhất, trong thời gian khuyến mãi.

Tiền thưởng: 5 VND Cược Miễn Phí.

Điều kiện rút tiền thưởng: đặt cược tối thiểu gấp 1 lần tiền thưởng.

Điều Khoản và Điều Kiện

1. Thành viên sẽ không hợp lệ nhận tiền thưởng khi cùng lúc có bất kỳ khuyến mãi nào chưa hoàn thành yêu cầu đặt cược.

2. Thành viên nhấp nhận tiền thưởng, xác nhận đã hiểu và chấp nhận yêu cầu về số tiền đặt cược. Thành viên sẽ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản cho đến khi hoàn thành yêu cầu đặt cược.

3. Nếu số dư tài khoản của thành viên thấp hơn số tiền đặt cược tối thiểu (10 VND), và không có cược nào chưa được xử lý, yêu cầu đặt cược của khuyến mãi sẽ được xem là đã hoàn thành.

4. Khuyến mãi này tuân theo Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung của KTO Châu Á. Điều Khoản và Điều Kiện của khuyến mãi này được cập nhật lần cuối vào ngày 01/11/2023.

Link mới nhất