300 Triệu Đồng Siêu Thưởng Mỗi Cược Xâu Tại 188Bet!

Thời gian khuyến mãi còn 7 ngày 8 giờ 8 phút 17 giâyĐăng ký ngay

Đặt các loại cược xâu được chọn cho các giải đấu English Premier League, Italy Serie A, Spain Primera Division, Germany Bundesliga 1, France Ligue 1, UEFA Champions League và/hoặc NBA và thắng thêm lên đến 300 Triệu Đồng!

300 triệu đồng siêu thưởng mỗi cược xâu!

Điều Kiện Tóm Lược

1.Khuyến mãi diễn ra từ ngày 01/05/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 01/06/2023 10:59 AM (GMT+7);

2. Cược xâu phải được đặt cho ba (3) trận đấu hoặc nhiều lựa chọn hơn của Giải Đấu Hợp Lệ bên dưới:

Giải Đấu Hợp Lệ
English Premier League France Ligue 1
Italy Serie A UEFA Champions League
Spain Primera Division NBA
Germany Bundesliga 1

3. Tiền thưởng lên đến 300,000,000 VND hoặc 13,000 USD, như minh họa bên dưới:

Cược Xâu Phần Trăm Thắng Thêm Tiền Thưởng
Tối Đa/Mã Cược
Yêu Cầu Đặt Cược
Xâu 3 x 1 5% 300,000,000 VND
Hoặc
13,000 USD
1 lần tại sản phẩm 188BET
Xâu 4 x 1 8%
Xâu 5 x 1 12%
Xâu 6 x 1 18%
Xâu 7 x 1 28%
Xâu 8 x 1 38%
Xâu 9 x 1 48%
Xâu 10 x 1 58%

4. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư trước 10:59 AM (GMT+7) ngày 04/06/2023;

5. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận một lần Tiền Thưởng cho mỗi Mã Cược Hợp Lệ và một lần Tiền Thưởng trong một Ngày Khuyến Mãi;

6. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

1. 300 Triệu Đồng Siêu Thưởng Mỗi Cược Xâu! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/05/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 01/06/2023 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).

2. Thời Gian Khuyến Mãi gồm các ngày Khuyến Mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM ngày tiếp theo (GMT+7) (“Ngày Khuyến Mãi”).

3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188bet đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

  • Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  • Đặt thành công tối thiểu 1 cược xâu cho bất kì trận đấu của các giải đấu được chọn (“Giải Đấu Hợp Lệ”) tại Thể Thao 188BET trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”), như bảng bên dưới:
Giải Đấu Hợp Lệ
English Premier League France Ligue 1
Italy Serie A UEFA Champions League
(không bao gồm UEFA Champions League Qualifiers)
Spain Primera Division NBA (bao gồm NBA Regular Season,
NBA Playoffs, NBA Finals)
Germany Bundesliga 1
  • Chỉ các loại cược xâu (trừ những cược đã trả Cược Sớm) được đặt cho Giải Đấu Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi có kết quả thắng là hợp lệ. Cược hòa, cược thua, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.

4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một lần thưởng dựa trên Số tiền thắng cược của Cược Hợp Lệ (không bao gồm tiền cược) (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

Cược Xâu Phần Trăm Thắng Thêm Tiền Thưởng
Tối Đa/Mã Cược
Yêu Cầu Đặt Cược
Xâu 3 x 1 5% 300,000,000 VND
Hoặc
13,000 USD
1 lần tại sản phẩm 188BET
Xâu 4 x 1 8%
Xâu 5 x 1 12%
Xâu 6 x 1 18%
Xâu 7 x 1 28%
Xâu 8 x 1 38%
Xâu 9 x 1 48%
Xâu 10 x 1 58%

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đặt Cược Hợp Lệ cho loại cược xâu 5 x 1 và thắng với số tiền thắng là 1,500,000 VND, trong đó có 1 trận bị hủy. Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận Tiền Thưởng như bên dưới:
Tiền Thưởng = 1,500,000 VND x 8% = 120,000 VND

5. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư góc trên bên phải màn hình 188BET sau khi đăng nhập trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:

  • Tiêu đề thư: FOLDBET-0819
  • Nội dung Thư: Mã Cược Hợp Lệ

6. Theo mục đích Khuyến Mãi, Cược Hợp Lệ sẽ không có giá trị nếu thành viên hợp lệ không gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi trước 10:59 AM (GMT+7) ngày 04/06/2023.

7. Nếu Thành Viên Hợp Lệ có nhiều Cược Hợp Lệ được đặt trong cùng một Ngày Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận Khuyến Mãi cho 1 Cược Hợp Lệ duy nhất. Trường hợp Thành Viên Hợp Lệ gửi yêu cầu cho nhiều mã Cược Hợp Lệ được đặt trong cùng một Ngày Khuyến Mãi, chỉ Thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ đầu tiên nhận được bởi 188BET sẽ được xem xét. Thành Viên Hợp Lệ có thể gửi nhiều hơn 1 Mã Cược Hợp Lệ đặt tại các Ngày Khuyến Mãi khác nhau trong cùng một Thư, như quy định tại điều 4.

8. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể gửi yêu cầu tham gia Khuyến Mãi 1 lần duy nhất cho mỗi Mã Cược Hợp Lệ.

9. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.

10. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

11. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền 188bet của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

12. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).

13. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

14. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

15. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

16. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

17. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Link mới nhất